Levnedsforløb
  2004 -        : Svendborgmotorvejen (Vejcon I/S og M.J.Eriksson A/S)  

2003 - 2004:

Virksomhedsøkonomi (Handelsskolen i Randers)

  2002 - 2003: Erhvervsjura I (Erhvervsakademiet i Århus)  

1995 – 2002:

Landinspektøruddannelsen  

     (Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning)

          Speciale: "Arealforvaltning og fast ejendom"

          Afgangsprojekt: Naturparker i Danmark

1994 – 1995:

Matematik, a-niveau og Fysik, b-niveau (Randers Hf)

1992 – 1994:

Højere Forberedelseseksamen (Randers Hf)

          Stor opgave:Skovens forfald indtil 1805 og dens genopretning

1991 – 1992:

Folkeskolens udvidede afgangsprøve (Virring Produktionsskole)

1981 – 1991:

Ufaglærte jobs som gartner, skovarbejder og maskinsnedker                                                                        (Gartner Holger Nielsen, Småskovsforeningen for Århus, Anlægsgartner Torben Jensen,    
Fabrikant Verner Larsen, Virring Produktionsskole ml.)

          1981:

Folkeskolens afgangsprøve (Assentoftskolen)

 
   
       
   
   
   
   
   
   
 
   

Tilbage til toppen