Hf-studiet  
 

Denne side giver en kort beskrivelse af mit hf-studieforløb.

Hf-eksamensbevis

 

 

Jeg startede på hf-studiet med intentioner om personlig udvikling, og fordi jeg gennem min interesse for samfundsudviklingen og naturen ønskede at udvide min horisont.

Jeg fattede hurtigt stor interesse for de naturvidenskabelige fag - men var i starten overrasket over, at det var et krav, at man også skulle vælge et kreativt fag (musik eller billedkunst). Da der ikke er megen musikalitet i mig, valgte jeg billedkunst. Da jeg kom ind i dette fag, viste det sig dog også her, at det fangede min interesse - bl.a. medførte det en meget interessant studietur til Skagens Kunstmuseum, hvorfor jeg også siden har interesseret mig for kunst generelt. Da jeg fandt de naturvidenskabelige fag meget spændende og ligetil, valgte jeg derfor biologi og fysik-kemi som valgfag på 1. studieår - og matematik, biologi og kemi på 2. studieår.

Den store skriftlige opgave på 2. studieår valgte jeg at skrive i historie, hvor jeg inddrog det natur- og samfundsvidenskabelige aspekt ved at forske i samspillet mellem lovgivningen og de danske skoves udvikling. Dette blev til "Skovens forfald indtil 1805 og dens genopretning".

For at opkvalificere mig læste jeg derefter hf-enkeltfagene matematik på A-niveau og fysik på B-niveau.

Da det lå helt klart, at mit videre studie skulle være noget, der inddrog både det naturvidenskabelige  og det samfundsvidenskabelige aspekt, valgte jeg landinspektørstudiet.

Tilbage til toppen